Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu

Kontakt

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SIERPCU
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 40 A
E-MAIL: sierpc.piw@vp.pl

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII (pok. nr 4, parter)

Parter pok. nr 4

lek. wet. Zbigniew Zawalich

 Tel. (24) 275 29 95 wew. 16 lub 601 916 466

 

SEKRETARIAT

 (pok. nr 2, parter)

Starszy referent ds. administracyjnych

 mgr Anna Jaworska

Tel. (24) 275 29 95 wew. 12

Fax (24) 275 29 95 wew. 13

 

ZESPÓŁ DS.ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT 

(Parter pok. nr 3)

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

lek. wet. Małgorzata Szczęśniak

 

Inspektor ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt  

mgr inż. Konrad Stasiak

Tel. (24) 275 29 95 wew. 15

(I Piętro  pok. nr 6)

Inspektor ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt

 mgr inż. Marzena Michalak

Tel. (24) 275 29 95 wew. 19 

 

ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ I UTYLIZACJI  

(Parter pok. nr 2)  

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

 lek. wet. Sylwia Witek

 

Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Paulina Stasiak

Tel. (24) 275 29 95 wew. 14

 

 (I Piętro  pok. nr 8)  

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

mgr inż. Agnieszka Pędraszewska

Tel. (24) 275 29 95 wew. 22

 

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACJI 

(I Piętro  pok. nr 5)  

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Pleśniak

Tel. (24) 275 29 95 wew. 23

(I Piętro  pok. nr 7)  

 Starszy referent ds. finansowo - kadrowych

mgr Sylwia Komorowska

Starszy referent ds. finansowych

 mgr Iwona Wójcik

Tel. (24) 275 29 95 wew. 15

  

ZESPÓŁ DS. INFORMATYCZNYCH

inż. Głowacki Łukasz

Tel. 516 613 004